top of page
INITIATING NEW BUSINESS™
- inicjowanie kontaktów handlowych

 • Zarządzanie lejkiem sprzedaży

 • Definiowanie grupy docelowej

 • Zebranie informacji o prospekcie

 • Tworzenie hipotezy wartości

 • Opracowanie strategii dotarcia

 • Struktura listu personalnego

 • Struktura pierwszej rozmowy telefonicznej

 • Przygotowanie do pierwszego spotkania

 • Struktura pierwszego spotkania

 • Appointment One-pager

telefon.png
SLE.png
WINNING COMPLEX SALES™
- złożona sprzedaż rozwiązań

 • Badania preferencji klientów w sektorze B2B

 • Referencyjny proces sprzedaży

 • Mapa drogowa szansy sprzedaży

 • Kryteria kwalifikacji szansy sprzedaży

 • Analiza centrum zakupowego

 • Role w zespołach decyzyjnych

 • Pozyskiwanie informacji w ocenie potrzeb

 • Kontrola procesu sprzedaży - MAAP

 • Deal One-pager

 • Rodzaje propozycji wartości

 • Tworzenie business case'u

 • Opracowanie strategii konkurencyjnej

 • Tworzenie zespołu sprzedażowego

 • Struktura oferty

msa_edited.jpg
MANAGING STRATEGIC ACCOUNTS™
- zarządzanie kluczowymi klientami

 • Wywiady Customer Insights

 • Health Check relacji z Klientem

 • Pulpit Account Managera

 • Analiza SWOT Klienta

 • Analiza SWOT Dostawcy

 • Opracowanie Joint Business Planu

 • Spotkanie strategiczne z Klientem

 • Prezentacja Joint Business Planu

WCS.png
WINNING COMPLEX NEGOTIATION™
- negocjacje złożone

 • Mapa drogowa negocjacji

 • Analiza informacji

 • Projektowanie porozumienia

 • Zmienne negocjacyjne

 • Opracowanie strategii

 • Opracowanie taktyki

 • Budowanie siły negocjacyjnej

 • Składanie propozycji

 • Sposoby argumentowania

 • Metody i wymiana ustępstw

 • Role w zespole negocjacyjnym

 • Zasady skutecznych negocjacji

 • Komunikacja w negocjacjach

 • Techniki negocjacyjne + obrony

SALES LEADERSHIP ENABLEMENT™
- wdrożenie procesów

 • Referencyjny proces sprzedaży

 • Referencyjny proces negocjacji

 • Projektowanie i optymalizacja procesów

 • Akceleratory sprzedaży

 • Narzędzia zarządzania sprzedażą

 • Zestawy pytań coachingowych

 • Transformacja w dziale sprzedaży

 • Mapy i poziomy kompetencji działu, menedżera, handlowców

 • Algorytmy i instrukcje do spotkań

Lider.png
bottom of page