top of page

Sales Force Efficiency
Sprzedaż | Negocjacje | Procesy | Kompetencje

KIM JESTEŚMY

Nasza historia rozpoczęła się w Szwajcarii w roku 1990. Philip Kreindler rozpoczął pracę nad opracowaniem metody dostosowującej proces sprzedaży do oczekiwań decydentów firm kupujących rozwiązania w relacji B2B. Szybko okazało się, że podejście do sprzedaży pozbawione manipulacji, a oparte na profesjonalizmie znajduje uznanie wśród dużych firm, głównie pochodzących z rynku niemieckiego. Punktem przełomowym było pozyskanie klientów korporacyjnych o globalnym zasięgu. We współpracy z nimi metoda Kreindlera została dopracowana i w rezultacie została przyjęta jako jedna z wiodących europejskich metod definiowania procesów sprzedażowych B2B. Obecnie stosowana jest na największych światowych rynkach takich jak USA, Europa, Singapore, Australia. Na świecie pracuje z nią przeszło 50 konsultantów Infoteam.

NASZA MISJA

Osią naszej pracy jest wspieranie organizacji sprzedażowych na drodze do efektywnego osiągania celów strategicznych. Osiągamy to poprzez doskonalenie strategii sprzedażowych, optymalizację procesów i podnoszenie kompetencji miękkich w zespołach sprzedażowych. 

Nasze wartości:

 • JAKOŚĆ - jest naszą pasją. Dążymy do bycia punktem odniesienia dla jakości pracy w sprzedaży i prowadzeniu projektów doradczych.

 • SPÓJNOŚĆ - jest podstawą naszego funkcjonowania. Działamy zawsze zgodnie z tym, co rekomendujemy naszym klientom.

 • ROZWÓJ - jest osią naszej pracy. Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności i poszerzamy wiedzę. 

USŁUGI

 • Diagnoza stanu zdrowia organizacji sprzedażowej B2B

 • Definiowanie strategii sprzedaży B2B

 • Zarządzanie działem sprzedaży B2B

 • Diagnoza kompetencji miękkich w obszarze sprzedaży B2B

 • Optymalizacja procesów sprzedażowych B2B

 • Zaawansowane negocjacje

 • Szkolenia kompetencyjne

Współczesny biznes oferuje ogromną różnorodność rozwiązań, często trudnych do odróżnienia. To powoduje, że wyróżnikiem przesądzającym o sukcesie stają się: doskonała organizacja pracy oraz profesjonalizm sprzedawców. Podnoszenie efektywności pracy zespołów handlowych jest naszą pasją i osią naszej działaności. 

office-1209640_1280.jpg

NASZE ROZWIĄZANIA

Wyzwania na jakie odpowiadamy

 • Brak lub nieskuteczna strategia sprzedaży

 • Nieosiąganie celów sprzedażowych

 • Niska lub zróżnicowana efektywność zespołów sprzedażowych. 

 • Nierówny poziom kompetencji

 • Brak lub niewystarczający poziom poziom umiejętności negocjacyjnychUtrata marży w negocjacjach.

Sposób realizacji projektów

 • Diagnoza organizacji sprzedażowej w kontekście zdolności osiągania celów strategicznych oraz rekomendacje zmian,

 • Projektowanie rozwiązań optymalizujących zdolność do osiągania celów strategicznych, 

 • Wdrożenie wybranych rozwiązań i podtrzymanie ich funkcjonowania w organizacji.

Osiągane przez klientów rezultaty

 • Perspektywa finansowa: dokładniejsza prognoza sprzedaży, wyższa marża, niższe koszty zamknięcia transakcji 

 • Perspektywa rynku: wzrost zaufania, trwalsze relacje dające możliwość długofalowej współpracy, 

 • Perspektywa rozwoju: wspólny język, lepsza praca zespołowa, narzędzia i procesy wspierające realizację zadań.

Dlaczego warto nam zaufać

 • Wiedza: nasze rozwiązania budujemy w oparciu o badania rynkowe prowadzone na całym świecie. 

 • Doświadczenie: nasi konsultanci to praktycy biznesu, którzy uzyskali wymagane certyfikaty. 

 • Osiągnięcia: 2500 firm na świecie wykorzystuje nasze metody do organizacji i zarządzania sprzedażą.

bottom of page